Zabezpečený formulář pro učinění oznámení
Tento formulář slouží k bezpečnému oznámení podezření o možném protiprávním jednání ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Vyplňte prosím základní informace potřebné k prošetření možného protiprávního jednání. Oznámení lze podat i anonymně, tj. nemusíte uvádět své jméno ani jiné identifikační údaje.
Kontaktní údaje

Nesprávny email

* Pokud si přejete zůstat v anonymitě, zadejte prosím do svého jména a příjmení XX a použijte anonymní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám neposkytnete žádné kontaktní údaje (především e-mail nebo telefonní číslo), nebude tak možné získat další informace, které mohou být nezbytné pro úspěšné vyřízení oznámení a nebudete moci být informováni o přijetí oznámení, ani o výsledku jeho prošetření.
Text oznámení
Tento formulář je určen k oznámení jednání, které ohrožuje veřejný zájem a může mít negativní dopad na více osob. Může se jednat například o trestný čin, přestupek nebo i správní delikt. Obecně sem nepatří individuální spory na pracovišti (např. šikana) nebo soukromé spory mezi občany. Oznámení musí být konkrétní a jasné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká, aby mohlo být řádně prošetřeno. Oznámení musí být učiněno v dobré víře a ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která vědomě učiní nepravdivé oznámení.

Text oznámenia je povinné pole

Přílohy
Přiložte všechny relevantní důkazy na podporu skutečností uvedených v oznámení.Formulář se odesílá...

Formulář úspěšně odeslán